Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Điện tử Trí Việt 

Số tài khoản: 1007 588 294

Tại ngân hàng: SHB - Chi nhánh Bình Dương

-----------------------------------------

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Số tài khoản: 3187 897

Tại ngân hàng:ACB - Chi nhánh Bình Dương